Dit gedicht heeft me jaren geinspireerd!
Voor het eerst hoorde ik het op het ITH, het Instuut voor Toegepaste Haptonomie waar ik ben opgeleid tot therapeut en aansluitend 12 jaar als docent les heb gegeven. Ik gebruik de laatste zin op de website (zie Time out) en regelmatig tijdens een begeleiding in Spanje of Nederland.

Het vertolkt zo mooi wat er gebeurd als mensen écht elkaar ont moeten, écht geinteresseerd zijn in anderen. Lees maar eens.                      

Ontmoeten

is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets
van verwondering en herkennning.
De ander is het antwoord op de vraag
op iets in jou.
ontmoetenklein
Een echte ontmoeting raakt je.
Niet dat je alles moet zeggen
tegen de ander,
maar wel dat die ander
jou iets mag zeggen of vragen.
Ontmoeten is de ander
binnenlaten in in het huis van jezelf
met het risico
dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent
en soms anderen napraat.
Iemand onrmoeten is
iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander
zo diep laat binnendringen
kun je van een ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.

                                             

                                                   Niek Stolk

Ik wens je mooie ontmoetingen toe!

Anneke