Toen ik voor het eerst van haptonomie/haptotherapie hoorde, dacht ik: "pfff wat een vaag gedoe zeg.
Ervaren, voelen, emoties, aanraken"

Ik kom uit een gezin van echte doeners waarin het motto was: Niet lul... maar poetsen. Over je gevoel werd niet (zo) gepraat.
Je deed wat er gezegd werd. We waren "doe maar gewoon, want dan doe je al gek genoeg" gezin.

 

 

Een van mijn collega's fysiotherapie was bezig met de opleiding voor haptonomie
Iets triggerde me in zijn verhalen en ik vroeg hem mij een behandeling te geven.
Een wereld ging voor me open...de zorg en aandacht waarmee ik " aan" geraakt werd was zo intens! Zo had ik het nog nooit gevoeld.

Daar wilde ik meer van weten!

Dat is de start geweest van mijn haptotherapie loopbaan en het is nu -32 jaar verder -nog steeds voor mij het allerleukste en - mooiste vak van de wereld.
Het wordt alleen maar intenser, boeiender en inspirerender.

Vaag? Welnee het is zo duidelijk als het maar zijn kan. Alleen de naam tja, daar valt wel het een en ander over zeggen.                            

Leven is samenleven

Je leeft tussen en met andere mensen.

Je ontwikkelt je in je leven door je verbale én nonverbale communicatie, hoe je omgaat met andere mensen,
hoe je ouders je hebben opgevoed, welke handvaten ze je mee hebben gegeven en wat niet.

Of het veilig was vroeger, en liefdevol, of er interesse in jouw welzijn. Welke boodschap kreeg je mee van thuis?
Was er voldoende begrenzing?

Je vriendjes, vriendinnetjes op school en later in werk, studie, allle onmoetingen die je in je leven hebt, doen iets met jou.
Je vindt ze fijn, vervelend, je wordt onzeker, blij, boos, verdrietig, ze doen pijn of geven je iets kostbaars zoals liefde, vertrouwen, aandacht, intimiteit, veiligheid, inspiratie en/of verbondenheid.

 

 

De mate van jouw ontplooiing hangt af van het aanbod dat je in je leven hebt gekregen.
Als je tegenslag krijgt of dingen gaan niet zoals je wenst of je krijgt ruzie, bent boos, angstig of andere zaken,
dan ga je daarmee om zoals je dat geleerd hebt.
De handvaten die je op dat moment in huis hebt wend je aan om de problemen op te lossen.

Maar als blijkt dat dat niet afdoende is?  Of dat wat je in huis hebt niet volledig is of niet het juiste is?

Wat dan?


Dan stroomt het niet meer, je raakt geblokkeerd of je gaat vreselijk je best doen. Je wordt onzeker, je weet het niet meer.
Boosheid, frustratie en angst kunnen erbij komen. Je gaat in cirkeltjes draaien.
Je voelt dat er iets is maar je wilt of kunt er niet aan en de neiging is om het weg te stoppen.

Maar het punt is.... het terug komt. Linksom of rechtsom, je wordt er weer mee geconfronteerd.
Vaak op de meest vervelende of onhandige momenten.

In mijn vorige blog heb ik beschreven hoe een Time Out in Spanje in zijn werk gaat.
De basis van die begeleiding is de haptonomische visie. Dit wil ik je hieronder uitleggen.

De haptonomische visie 

Veel mensen kennen de term haptonomie* misschien wel maar weten toch niet precies wat het inhoudt.

In het kort: Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven.

Haptotherapie is een therapeutische begeleidingsvorm die gebaseerd is op de haptonomie.
Ze houdt zich bezig met de ontwikkeling van het intermenselijk contact en hoe we deze beleven en ervaren

 

Bij haptotherapie of - coaching gaan we verder dan alleen praten over je problemen, angsten, pijnen of twijfels.
Je gaat "aan den lijve"ervaren wat je voelt in jezelf in de ontmoeting met de ander.

Wat gebeurt er tijdens de interactie met die ander? Wat voel je van die ander? Kun je je openstellen voor de ander of voel je blokkades?
Is er een wederzijdse betrokkenheid of empathie? Heb je het gevoel dat jezelf kunt zijn en blijven tijdens de ontmoeting?                                                         

Zoals je merkt speelt je leefwereld ( mensen in je directe omgeving) een belangrijke rol. 
Tijdens de begeleiding kunnen we samen gaan kijken wat zij voor jou kunnen betekenen, hoe zij jou kunnen ondersteunen. 

Het is dus eigenlijk een relationele therapie of coachingsvorm.
bouwen aan een betere relatie met jezelf én met anderen.

Hoe gaat he t in zn werk?

 

Gesprek

Uiteraard gaan we ook praten, daar zijn we mensen voor. Maar meer praten vanuit je gevoel dan over je gevoel.
Daarmee maak je een begin met in contact komen met je lichaam en wat voor gevoel je hebt tijdens het gesprek.

Samen gaan we kijken waar de knelpunten zitten, hoe ze zijn ontstaan en wat heb jij nodig om er iets aan te kunnen doen.
Het geeft vaak veel lucht als je begrijpt hoe het in elkaar zit, waar het vandaan komt etc.

Posities

Vervolgens gaan we verschillende posities innemen ten opzichte van elkaar. Ervaringsgerichte oefeningen. We gaan daarmee uitzoeken welke plek jij inneemt in relatie tot anderen. Hoe jij je presenteert aan de wereld om je heen. Welke reacties roept dat op? Wat ervaarje zelf?  En ook: wat je nodig hebt om een andere positie in te nemen?

 
Aanraking

De aanraking wordt als belangrijkste middel ingezet en is bij uitstek manier om jezelf te evaren in relatie tot de ander.
Het geet het meest duidelijk terug hoe jij in je leven staat, wat je van jezelf voelt, wat je wenst en wat je mist in je leven.

Is het prettig, ontspannend, spannend? Kun en durf je dat ook aan te geven? Merk je veraderingen in je gevoel? Wordt je lichaam zwaarder, lichter? wordt je je meer bewust van je lichaam als geheel of van bepaalde onderdelen? wat doet je aanaking met je?

Aanraking kan, indien op maat aangeboden, voedend, bevestigend, fijn en troostend zijn.

 

Zo wordt je je bewust van je eigen ( mogelijk ook verborgen)patronen en krijg je inzicht in hoe jij met jezelf omgaat binnen je relaties.
Een leerproces van leren luisteren naar je gevoel, dit voor waar aan nemen en er naar handelen.

Belangrijk om te beseffen is dat het niet gaat over goed of fout, maar:

Wie ben jij, wat voor mens ben je, wat voor kwaliteiten heb je en waar loop je tegenaan in het leven? In je relaties met anderen?
en...wat heb je nodig om in beweging te komen tot een mogelijke verandering zodat je anders met jezelf en de ander om kan gaan?

  

 

Tijdens een Time Out retreat  op onze Spaanse finca gaan we hier intensief mee bezig.
Een veranderingsproces op gang brengen waar je écht wat aan hebt.

Een kennismaking is uitermate belangrijk, daar het belangrijk is dat er een 'klik' is.

Met als doel:

 

Stil staan bij je gevoel, luisteren naar wat jij wilt in je leven. Voelen waar je grenzen liggen en waar je blij van wordt.
Je eigen patronen onderzoeken en onnodige ballast opruimen. Ver bredeing, verdieping en verbinding met je hart, soul en spirit.
Waardoor je meer en meer die mens wordt die je in wezen al bent.
Met meer (zelf) vertrouwen, levenskwaliteit en plezier. Met jezelf en met anderen.

 

Ben je bekend met de haptonomie en- therapie?
Zou je er meer van willen weten? 
Stuur dan geheel vrijblijvend een berichtje.

 

Hartegroet,

 

Anneke               


De lente....een mooi moment voor een innerlijke schoonmaak.

 

 * De termen haptonoom en haptotherapeut worden vaak door elkaar gebruikt. Er is echter een wezenlijk verschil. 
Een haptonoom heeft een opleiding gevolgd waarbij hij of zij de haptonomische inzichten gebruikt in zijn/ haar eigen vak als bv fysiotherapeut of arts. Een haptotherapeut een 4 jaar lange studie om therapeut ( haptotherapeut ) te worden. Een compleet nieuw vak.